Λεπτομέρειες

Ειδικές Βάσεις Vegan – Libera – Stevia Galatea

Πιστοποιημένες βάσεις για την παραγωγή παγωτού ειδικών απαιτήσεων σε σχέση με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Κατάλληλες για την παραγωγή παγωτού stevia, vegan χωρίς γαλακτοκωμικά παράγωγα και libera (χωρίς Ε και τεχνιτές χρωστικές και αρωματικές ύλες).

  • GalaSoya – Σακούλα 1.25kg
  • GalaRiso – Σακούλα 1kg
  • SteviaCreme – Σακούλα 1kg
  • SteviaFrutta – Σακούλα 1kg
  • Base VeganΣακούλα 1kg
  • Libera 50 – Σακούλα 1kg
  • Libera 100 – Σακούλα 1kg
  • E-ssenza Frutta (Libera)Σακούλα 1kg