Ο σκοπός του προγράμματος Foodprint της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στην βιομηχανία τροφίμων. Το πρόγραμμα προσδιορίζει και εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον κλάδο αυτό κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Η διάρκεια είναι από το 2014-2017. Η Ακτίνα  συμμετέχει στο έργο προκειμένου να επιδείξει ηγετική θέση στον τομέα αυτό, να υλοποιήσει έργα που θα βελτιώσουν την περιβαλλοντική της επίδοση και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Από τον Φεβρουάριο 2017 η Ακτίνα συμμετέχει στο πρόγραμμα Climate Neutral Now των Ηνωμένων Εθνών (Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές) επιτυγχάνοντας ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα με την αγορά πιστοποιημένων αντισταθμίσεων εκπομπών CO2 για το σύνολο των εκπομπών της, από έργο παραγωγής ενέργειας με ανεμογεννήτριες στην Ινδία. Η Ακτίνα είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των τροφίμων με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.