Λεπτομέρειες

ΒΑΣΕΙΣ 100
ΒΑΣΗ DPO SUPER 100 ΖΕΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ CLASSIC 2kg
DPO SUPER 100 ΚΡΥΑ ΜΕΘΟΔΟΣ CLASSIC 2kg
EUROBASE SUPER 100 – ΒΑΣΗ EUROBASE ΚΡΥΑ/ΖΕΣΤΗ 2kg

ΒΑΣΕΙΣ 165
DPO PREMIUM 165 F CLASSIC SGI – ΒΑΣΗ 165 ΚΡΥΑ 2kg

ΒΑΣΕΙΣ 50
DPO MASTER 50 C CLASSIC – ΒΑΣΗ 50 ΖΕΣΤΗ 2kg
DPO MASTER 50 – ΒΑΣΗ 50 ΚΡΥΑ 2kg
BASE PRESTIGIO LATTE 3,5% C Sel. Speciale – ΒΑΣΗ PRESTIGIO 2kg

ΒΑΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΟΥ – ΣΟΡΜΠΕ
DBF SUPER 100 TUTTOVEGETALE C/F SGI – ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΟΡΜΠΕ 2kg