Λεπτομέρειες

Ζαχαροπλαστική

PRONTOCHARLOTTE BASE – ΜΙΓΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΡΛΟΤ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 2kg
PRONTO SOFFICE DRY-ΜΙΓΜΑ ΣΕΜΙΦΡΕΝΤΟ PRONTO SOFFICE 1,18kg