­

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΟΚΤΩΒΡΗΣ

ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ !

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ ANGEL

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – Απρίλιος

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – Μάρτιος

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ- Φεβρουάριος

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΡΕΝΤΙΝ ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ